محاسبه ترافیک آسانسورها در ساختمان

محاسبه ترافیک آسانسورها در ساختمان

2 مرداد1398
محاسبه ترافیک آسانسورها در ساختمان

جهت پیش بینی و منظور نمودن فضای کافی برای جایگذاری آسانسور در ساختمان ها ، بایستی تعداد و ظرفیت آسانسور محاسبه شود .
همچنین در زمان طراحی ساختمان ها نیز بایستی سرعت آسانسور، جمعیت ساکن، کاربری و تعداد ظرفیت محاسبه شود.
مشخص کردن مراجه کنندگان، تعداد ساکنین و توزیع مراجعه کنندگان در ساختمان اولین پارامتر در تعیین ظرفیت و نوع آسانسور می باشد.
یکی از وظایف طراح پیش بینی تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمی می باشد.جابه جایی عمودی افراد( به نحوی که افراد رضایت کامل داشته باشند ) جزو وظایف اصلی آسانسور می باشد.
به منظور صرفه جویی در هزینه های مراجعه کنندگان و همچنین صرفه جویی در وقت کارمندان و مسافران وجود آسانسور در ساختمان های ادارای الزامیست.
عوامل فیزیکی و روانی انتخاب سیستم های جابه جایی عمودی و طراحی تجهیزات در ساختمان ها از عوامل پیچیده و مختلف تبعیت می کند.
سیستم نصب آسانسور در یک ساختمان همانند جریان خون در بدن انسان می باشد که با کم توجهی و عدم دقت در انتخاب صحیح پارامترها و ضرایب طرح باعث بروز مشکلاتی در جابه جایی ساکنین می گردد.
بنابراین به اهمیت همکاری کارشناس آسانسور و معمار طراح آسانسور در امر انتخاب صحیح آسانسور در ساختمان می توان اشاره کرد. با همکاری و هماهنگی معمار، گروه کاری و همچنین کارشناس آسانسور مقدار جابه جایی، نحوه جابه جایی ساکنین(بین طبقه اصلی و طبقات بالاتر) و ابعاد تعیین می گردد.
مسافرین داخل آسانسور از دو جهت (فیزیکی و روانی) تحت فشار می باشد .
عواملی که منجر به فشارهای فیزیکی می شود شامل سرعت، تکان ها(ناشی از تغییر شتاب ودور)، شتاب های منفی و مثبت می شود. به اعتقاد کارشناسان شتاب کابین ، تکان های وارده و همچنین زمان سپری شده در داخل آسانسور (به منظور رسیدن به مقصد) به ترتیب بایستی از 2/5 متر بر مجذور ثانیه ، 1/5 برابر شتاب و 3 دقیقه، بیش تر نشوند.
در صورت عدم تعیین مناسب سرعت، ابعاد کابین و تعداد آسانسور، کمیت سرویس دهی آسانسور که تابعی از انتخاب صحیح ظرفیت و توان جابه جایی مسافرین مراجعه کننده به آسانسور می باشد دچار اختلال شده و مشکلاتی برای مسافران به وجود می آورد.

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر